Chính sách và điều khoản sử dụng Edupay

1. Giới thiệu

Edupay là cổng tra cứu thông tin học phí trực tuyến dành cho các bậc phụ huynh có con em đang theo học tại các trường học từ cấp 1 đến cấp 3 trên toàn quốc. Edupay là dịch vụ của Công ty Cổ phần Dịch vụ & Giải pháp Công nghệ GoTrust.

2. Điều khoản sử dụng

Người dùng đồng ý tuân thủ các điều khoản sau khi sử dụng Edupay:

  • Người dùng phải đủ 18 tuổi trở lên hoặc có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để sử dụng Edupay.
  • Người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ khi đăng ký sử dụng Edupay.
  • Người dùng phải sử dụng Edupay theo đúng mục đích và quy định của Edupay.
  • Người dùng phải chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của mình khi sử dụng Edupay.

3. Chính sách bảo mật

Edupay cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Edupay sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba trừ khi được người dùng đồng ý hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

4. Tính năng và dịch vụ

Edupay cung cấp các tính năng và dịch vụ sau:

  • Tra cứu thông tin học phí

5. Khiếu nại

Người dùng có thể gửi khiếu nại về Edupay thông qua email hoặc số điện thoại hotline được cung cấp trên website Edupay.vn. Edupay sẽ giải quyết khiếu nại của người dùng trong thời gian sớm nhất.

6. Thay đổi chính sách và điều khoản

Công ty Cổ phần Dịch vụ & Giải pháp Công nghệ GoTrust có thể thay đổi chính sách và điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào. Người dùng nên thường xuyên truy cập website Edupay.vn để cập nhật thông tin về chính sách và điều khoản mới nhất.

7. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Edupay sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Điều khoản cuối cùng

Edupay là dịch vụ của Công ty Cổ phần Dịch vụ & Giải pháp Công nghệ GoTrust. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Edupay đều thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ & Giải pháp Công nghệ GoTrust.